Hướng dẫn thanh toán

DANH SÁCH TÀI KHOẢN CHẤP NHẬN THANH TOÁN

    

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Chủ tài khoản: Đặng Thanh Trà

Số tài khoản: 236229999

Chi nhánh: Hà Nội